لوور آلومینیومی

لوور آلومینیومی - لوور دوکی

alum louver

لوور آلومینیومی مانند لوور فلزی برای محدود کردن دید و کنترل نور و گرما آفتاب بیشتر در نمای ساختمان ها مورد اجرا قرار میگیرد.
لوور آلومینیومی با استفاده از پروفیل های حجیم بصورت دوکی یا مستطیلی با ساختاری افقی یا عمودی طبق طرح معمار نصب و اجرا می شوند.
تفاوت لوور الومینیومی و لوور آهنی در ساختار و نوع کاربری آنهاست ، بصورتی که لوور آهنی بیشتر برای موارد تاسیساتی و عمرانی و همچنین قیمت تمام شده کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتی که لوور آلومینیومی با هزینه بیشتر ، نمای زیباتر و مدرن تری را بریا کاربری ساختمانی و نما ایجاد میکند . همچنین با توجه به پوشش آنودایز رنگی ماندگاری بیشتری در مقابل عوامل جوی مانند رطوبت و برف و باران دارد.

پوشش دهی آلومینیوم

جهت استحکام رنگ و تثبیت آن در دراز مدت پروفیل های لوور آلومینیمومی را با روش خاصی پوشش دهی میکنند این روش آنادایز نام دارد. که عمر سطح آلومینیوم را در برابر گرما و سرما ، پوسیدگی و زنگ زدگی حفظ میکند.

لوور پنجره
لوور نورگیر
لوور دوکی
لوور آلومینیومی
لوور نما
لوور تاسیساتی
نصب لوور
ساخت لوور
X