شاسی – سازه صنعتی – پلتفرم

پلتفرم - سکو فلزی

platform - structure

امروزه هر ساختمان یا محوطه ای مقداری از تجهیزات تاسیساتی یا مخابراتی را در دل خود جای داده است. این تجهیزات گاهی در پشت بام ها یا در حیاط و یا در پارکینگ و زیرزمین ها نصب میشوند. تجهیزات تاسیساتی و مخابراتی جهت نصب و جایگذاری نیاز به یک سکو یا شاسی فلزی یا بتنی دارند.
سکو های بتنی با توجه به وزن زیادی که به ساختمان تحمیل میکنند و همچنین عدم امکان جابجایی آنها ، کمتر مورد استفاده قرار میگیرند.
سکو یا شاسی فلزی که پلتفرم هم نامیده میشود با توجه به نوع و ساختار تجهیزات ، طراحی و ساخته میشوند که قابلیت اضفاه کردن قسمت های دیگری را در بلند مدت نیز دارند.
فولاد مدرن با تجربه ساخت و اجرای پلتفرم های تاسیساتی و مخابراتی برای تجهیزات مورد استفاده در ساختمان ها آماده همکاری با سازندگان می باشد.

مصارف پلتفرم - شاسی صنعتی

شاسی ژنراتور برق

سکو فلزی تجهیزات برقی

سکو فلزی تاسیساتی

زیرسازی فلزی مخابراتی

شاسی ژنراتور برق
سکو فلزی
X