استرچ متال – اکسپندد متال

استرچ متال - اکسپندد متال

Stretch Metal-expanded metal

استرچ متال و اکسپندد متال ، ورق های فلزی هستند که با روش کشش و برش همزمان بصورت توری یا شبکه های منظم با شکل هندسی لوزی یا بیضی در می آیند و در موارد حفاظ و فنس های مدرن و همچنین دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان مثل نمای خشک مورد استفاده قرار میگیرند.
استرچ متال و اکسپندد متال در ضخامت های مختلف از 2 الی 5 میلیمتر تولید میشوند ، با توجه به شکل منظمی که دارند دست طراحان معمار را جهت طراحی نما و قسمت های گوناگون ساختمان باز گذاشته است و تنوع زیادی به این موضوع بخشیده.

فرق استرچ متال و اکسپندد متال

استرچ در معادل فارسی به معنی کش آمدن می باشد به این معنا که ورق فلزی طبق فرایند توسط دستگاه پرس برش بصورت متاوب و منظم در 2 زاویه محتلف برش خورده و سرانجام ورق فلزی به یک شبکه توری با چشمه های لوزی یا بیضی شکل با افزایش طول معمولا 3 برابری همراه است.
اکسپندد متال نیز به همین روش تولید میشود ولی با زاویه برش بیشتر ، بدین صورت که خط های شبکه ها عرض بیشتری دارند و ظاهری کار شبیه به توری دارند ( ماندد رنده های آشپزخانه)

سقف کاذب

از استرچ متال برای سقف کاذب داخلی ساختمان استفاده میشود.

پوسته دوم نما

استفاده از اکسپندد متال برای پوسته دوم بصورت مقطعی و تنظیم نور طبیعی

نما خشک

اجرای نما مدرن فلزی خشک با سرعت بالا و بدون نیاز به مصالح ساختمانی

نما سه بعدی

ساخت پنل های استرچ متال و نصب بصورت زاویه دار و خلق یک پوسته نما سه بعدی

استرچ متال نما
نما سه بعدی اکسپندد متال
نما 3d
پوسته دوم
نما اکسپندد متال
استرچ متال راه پله
استرچ متال دکوراسیون داخلی
اکسپندد متال دکوراسیون
نما مدرن استرچ
پوسته نما نور طبیعی
X